Ganesh Aarti


Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva 
Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva. 

Ek dant dayavant, char bhuja dhari 
Mathe sindur sohai, muse ki savari, Jai Ganesh...

Andhan ko ankh det, kodhin ko kaya 
Banjhan ko putra det, nirdhan ko maya, Jai Ganesh....

Pan chadhe, phul chadhe, aur chadhe meva 
Ladduan ka bhog lage, saht kare seva, ,Jai Ganesh....

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh deva, 
Mata jaki Parvata, Pita Mahadeva.

0 comments:

Post a Comment